Brandskyddat förråd eller miljöhus

Weland Utemiljö har skapat en egen skräddarsydd lösning som gör att vi kan erbjuda våra cykelförråd och miljöhus Tellus i brandskyddat utförande. Brandskyddet beställs som skräddarsytt  tillval vid nyproduktion och går även att eftermontera på tidigare levererade Tellus-hus (ej Duo).

Glöd i soporna eller oförsiktighet med elden kan bli en mardröm ingen vill uppleva.

Vid uppförande av miljöhus eller förråd i närheten av andra huskroppar måste därför vissa brandsäkerhetskrav uppfyllas. Bland annat krävs det i normala fall minst 8 meter till närmaste byggnad. Utrustas miljöhuset eller förrådet med godkänt brandskydd kan det placeras så nära som 1,7 meter. Men oavsett avstånd till närmaste fastighet är brandskydd en mycket vettig investering eftersom den håller branden instängd, hindrar att den sprider sig och värnar om människorna och värdena i intilliggande hus.

Brandskydd Tellus isolerar väggar och tak med godkända brandskyddselement och infästningsdetaljer som begränsar elden till cykelförrådet eller miljöhuset. Den godkända brandskyddsdörren (Ei 60) stänger in en fullt utvecklad brand i 60 minuter.

Ta en närmare titt på cykelförråd Tellus

Ta en närmare titt på miljöhus Tellus

Dela med andra