Koncernen

Welandkoncernen är en familjeägd koncern med de flesta företagen lokaliserade i södra Sverige. Förutom företagen i Sverige ingår även fyra utländska dotterbolag. Alla företagen som ingår i koncernen producerar och säljer svensktillverkade produkter.

Här kan du lära dig mer om företagen som bildar Welandkoncernen.